บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ ยินดีต้อนรับและขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กพิการที่ยากไร้ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุน 0-3222-3383


รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
03 เมษายน 2015 | 01:27:04
view 185 | comments 0
เลี้ยงอาหารกลางวัน
24 พฤศจิกายน 2014 | 02:52:56
view 371 | comments 0
เยี่ยมเยียน
27 ตุลาคม 2014 | 03:45:24
view 210 | comments 0
ทำบุญรวมใจสามัคคี
15 ตุลาคม 2014 | 16:16:22
view 40 | comments 0
กิจกรรมวันเด็ก
20 กุมภาพันธ์ 2014 | 13:44:45
view 46 | comments 0
จิตอาสา
15 มกราคม 2014 | 16:18:35
view 106 | comments 0

โครงการ ห้องการเรียนรู้
04 ตุลาคม 2013 | 02:12:35
view 325 | comments 0
โครงการจัดทำห้องมัลติเซ็อซอรี่
30 พฤษภาคม 2013 | 15:35:21
view 290 | comments 0