บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ ยินดีต้อนรับและขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กพิการที่ยากไร้ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุน 0-3222-3383


รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
03 เมษายน 2015 | 01:27:04
view 160 | comments 0
เลี้ยงอาหารกลางวัน
24 พฤศจิกายน 2014 | 02:52:56
view 328 | comments 0
เยี่ยมเยียน
27 ตุลาคม 2014 | 03:45:24
view 186 | comments 0
โครงการจิตอาสา
27 ตุลาคม 2014 | 03:01:15
view 241 | comments 0
โครงการจิตอาสา
24 ตุลาคม 2014 | 02:35:47
view 197 | comments 0
15 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2014 | 04:30:07
view 255 | comments 0

โครงการ ห้องการเรียนรู้
04 ตุลาคม 2013 | 02:12:35
view 318 | comments 0
โครงการจัดทำห้องมัลติเซ็อซอรี่
30 พฤษภาคม 2013 | 15:35:21
view 283 | comments 0
บริจาค
30 พฤษภาคม 2013 | 11:45:34
view 309 | comments 0
โครงการอาหารกลางวัน
30 พฤษภาคม 2013 | 11:15:24
view 393 | comments 0